The Specific Vulnerability of Religious Minorities

The starting point for this research (author Dennis P. Petri) was the empirical observation that a number of characteristic aspects of religious persecution in Latin America are insufficiently recognized by existing theoretical frameworks and data collection tools.

Adopting a human security perspective, I develop a methodology that allows to observe how different forms of religious behavior can lead actors such as states, indigenous leaders and organized crime to restrict the religious freedom of a religious minority, which I call the ‘religious minorities vulnerability assessment tool’ (RM-VAT).

I illustrate my argument with three Latin American case studies, based on original fieldwork: (1) the vulnerability of actively practicing Christians caused by criminal violence in the states of Nuevo León, Tamaulipas and San Luis Potosí, Mexico, (2) the vulnerability of cultural dissidents among the Nasa ethnic group in the resguardos indígenas [indigenous reserves] of the southwestern highlands of Colombia and (3) the vulnerability of Christians in Cuba.

The RM-VAT constitutes a valuable instrument to assess the vulnerability of religious minorities in ways and on levels not observed before. These new insights form a useful basis to reflect on and develop methods to build resilience within these groups and raise awareness of their situation worldwide.

Digital version available at Vrije Universiteit Amsterdam. Print version can be requested at info(at)platformforsocialtransformation.org.

Book review by Prof. Dr. Jason Klocek available here.


Samenvatting

Het uitgangspunt voor mijn proefschrift “The Specific Vulnerability of Religious Minorities” (De specifieke kwetsbaarheid van religieuze minderheden) was de empirische observatie dat een aantal karakteristieke aspecten van religieuze vervolging in Latijns-Amerika onvoldoende worden onderkend door bestaande theoretische kaders en instrumenten voor gegevensverzameling. In mijn proefschrift verken ik de vraag hoe de kwetsbaarheid van religieuze minderheden het beste waargenomen kan worden, aan de hand van een interdisciplinaire studie van relevante literatuur en drie casussen van religieuze minderheidsgroepen in Latijns-Amerika gebaseerd op eigen veldwerk: (1) de kwetsbaarheid van actief praktiserende christenen veroorzaakt door crimineel geweld in de staten Nuevo León, Tamaulipas en San Luis Potosí, Mexico, (2) de kwetsbaarheid van culturele dissidenten onder de etnische Nasagroep in de resguardos indígenas [inheemse reservaten] van de zuidwestelijke hooglanden van Colombia en (3) de kwetsbaarheid van christenen in Cuba. Voorts ontwikkel ik een nieuw instrument, de ‘Religious Minorities Vulnerability Assessment Tool’ (RM-VAT), dat onvoldoende onderkende vormen van religieuze kwetsbaarheid inzichtelijk maakt. De RM-VAT is een waardevol instrument om de kwetsbaarheid van religieuze minderheden te duiden op manieren en op niveaus die nog niet eerder zijn waargenomen. Deze nieuwe inzichten vormen een bruikbare basis om na te denken over en methoden te ontwikkelen om de weerbaarheid van deze groepen te bevorderen en hun positie inzichtelijk te maken.

Mijn proefschrift is gebaseerd op origineel veldwerk in drie Latijns-Amerikaanse contexten. Voor elk van die contexten heb ik meer dan 40 mensen geïnterviewd. Aan de hand van een door mij ontwikkeld instrument, de Religious Minorities Vulnerability Assessment Tool, heb ik de kwetsbaarheden in kaart gebracht waar religieuze minderheden onder te lijden hebben en die nog niet eerder als zodanig zichtbaar waren.

Er wordt vaak van uitgegaan dat in onveilige contexten, zoals bijvoorbeeld het geweld dat wordt veroorzaakt door de drug cartels in Noord-Mexico, religieuze minderheden vergelijkbare risico’s lopen als andere groepen. Mijn onderzoek maakt de kwetsbaarheid van religieuze minderheden zichtbaar en toont aan dat er een zekere mate van specificiteit in hun kwetsbaarheid kan worden waargenomen die direct te herleiden is tot de uiterlijke gedragingen die voortkomen uit hun religieuze overtuiging. Mijn onderzoekt geeft ook praktische aanknopingspunten om de weerbaarheid van kwetsbare religieuze minderheden te bevorderen.

Buiten haar wetenschappelijke bijdrages, heeft mijn onderzoek zijn weg heeft gevonden in diverse academische en politieke fora, waaronder de parlementen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Costa Rica.